کتاب سکه های ماشینی قاجار

بازگشت تیم ملی به ایران +عکس

تاریخ دریافت خبر:
بازگشت تیم ملی  به ایران +عکس

کاروان تیم ملی بسکتبال ایران پس از نایب قهرمانی در کاپ آسیا از لبنان به ایران بازگشت.

به گزارش پارس نیوز،

تیم ملی کشورمان که در مسابقات کاپ آسیا در به عنوان نایب قهرمانی دست یافته بود، بامداد امروز به بازگشت.

محمود مشحون، بسکتبال با حضور در و با اهدای گل از ملی پوشان استقبال کرد.

تیم ملی بسکتبال به ایران بازگشت+عکس

تیم ملی بسکتبال به ایران بازگشت+عکس

تیم ملی بسکتبال به ایران بازگشت+عکس

مسئولی از و کمیته ملی در این استقبال حضور نداشت.