کتاب سکه های ماشینی قاجارایران آنتیک
تاریخ دریافت خبر:
آمارهای بانک مرکزی از وضعیت دخل و خرج دولت در بهار امسال گویای درآمد 188.9 هزار میلیارد ریالی فروش نفت و فرآورده های نفتی است. -
به گزارش ایران اکونومیست; در سه ماهه نخست امسال، دولت 181.9 هزار میلیارد ریال از محل مالیات و 54.5 هزار میلیارد ریال از محل سایر درآمدها برای پوشش هزینه هایی جاری خود درآمد کسب کرده است.
همچنین در این مدت درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای به عدد 189.7 هزار میلیارد ریال رسیده که سهم فرووش نفت و فرآورده های نفتی از این رقم 188.9 هزار میلیارد ریال است و بقیه از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول حاصل شده است.
در بهار امسال مجموع واگذاری های مالی دولت یعنی فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه که سومین محل درآمد بودجه کشور محسوب می شود، 184.4 هزار میلیارد ریال بوده است.
بر این اساس در سه ماهه نخست امسال دولت در مجموع 610.5 هزار میلیارد ریال درآمد کسب کرده است.
نگاهی به مخارج دولت در این مدت نیز گویای آن است که سهم پرداخت های هزینه ای 548.8 هزار میلیارد ریال، پرداخت های عمرانی دولت 8.2 هزار میلیارد ریال و تملک دارایی های مالی 9.7 هزار میلیارد ریال بوده است.
در مجموع سهم بیشتر پرداخت های دولت در بهار امسال مربوط به پرداخت های هزینه ای یعنی مواردی چون حقوق و دستمزد کارکنان، واریز یارانه ها و هزینه های بهداشتی، آموزشی و دفاعی کشور بوده که 43.1 درصد آن از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها پوشش داده شده است.
همچنین دولت در این مدت از محل تنخواه گردان 43.8 هزار میلیارد ریال از هزینه های جاری خود را پوشش داده که تا پایان سال و با کسب درآمدهای بیشتر این ردیف تصفیه و صفر می شود.

لینک کوتاه: betanews.ir/n/867181

خبر فوق مربوط به رسانه اکونومیست می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم