کتاب سکه های ماشینی قاجارایران آنتیک
تاریخ دریافت خبر:
زوایای پنهان قراردادهای بیمه تکمیلی صندوق هنر با خبرنگاران در این کلیپ برخی زوایای پنهان قراردادهای بیمه تکمیلی صندوق هنر با خبرنگاران بصورت شفاف مورد بررسی قرار گرفته است. مرورگر شما قادر به اجرای این فایل نیست.

لینک کوتاه: betanews.ir/n/867074

خبر فوق مربوط به رسانه نسیم می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم