خرید کتاب سکه طلا

تاریخ دریافت خبر:
45 نفر از نمایندگان مجلس در خصوص حذف درس "آشنایی با دفاع مقدس" در دانشگاه های کشور به وزیر علوم تذکر دادند.

به گزارش سرویس چندرسانه ای ؛ 45 نفر از نمایندگان مجلس در خصوص حذف درس "آشنایی با دفاع مقدس" در دانشگاه های کشور به وزیر علوم تذکر دادند.