کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:

طبق نتایج مطالعه‌ای که اخیراً منتشر شده، راننده‌های آمریکایی، بریتانیایی و آلمانی میلیون‌ها دلار پول و ساعات بی‌شماری را برای یافتن نقاط پارک و پرداخت پول بیشتر تلف می‌کنند.

Chinese Factory
این مطالعه نظرات 17986 راننده در 30 شهر 3 کشور یاد شده را جویا شده و فهمیده که در مورد شهر نیویورک، رانندگان 107 ساعت در سال را به خاطر جست‌وجوی نقاط پارک تلف می‌کنند درحالی‌که این رقم در شهرهای لندن و فرانکفورت به ترتیب برابر با 67 و 65 ساعت می‌باشد.


علاوه بر این، گفته شده در ایالات‌متحده که شهرهایش با پارکینگ‌های گران معروف شده‌اند، رانندگان به‌طور متوسط 345 دلار را در سال برای زمان و هزینه سوخت هدر می‌دهند. علاوه بر این، هزینه سنگین مالی این مشکل هزینه‌ای برابر با 72.7 میلیارد دلار در سال داشته که در آلمان به 46 میلیارد دلار و در بریتانیا به 30 میلیارد دلار کاهش پیدا می‌کند.


پرداخت پول اضافی نیز یک مشکل بزرگ دیگر است. در حقیقت، این مطالعه نشان داده که رانندگان آمریکایی به‌طور متوسط 97 دلار اضافی در سال برای پارک کردن پرداخت می‌کنند. این مبلغ به 112 دلار در آلمان و 269 دلار در بریتانیا می‌رسد و نشان‌دهنده ترس رانندگان از جریمه‌های پارکینگ می‌باشد.

در همین رابطه بخوانید