خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:
بازار نیوز - علی زرافشان در مورد ردیف استخدامی برای آموزش و پرورش اظهارکرد: در حال رایزنی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی آموزشی هستیم؛ در قانون برنامه توسعه نیز بندی آمده که سازمان مدیریت باید به تعداد نیروهای آموزش و پرورش ردیف استخدامی در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد تا این وزارتخانه بتواند با استفاده از نیروهای تحصیل کرده موجود در جامعه نیاز خود را برطرف کند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پایان اضافه کرد: در حال حاضر سالانه حدود 10 هزار نفر مجوز ثبت نام در آموزش و پرورش داده می شود که این تعداد نسبت به خروجی ها کافی نیست و امیدواریم با اختصاص ردیف های استخدامی بیشتر این نیازها را برطرف کنیم.

وی در خصوص عزل و نصب نیروها، اظهار کرد: آموزش و پرورش به هیچ عنوان تحت تاثیر عوامل بیرونی نیروها و مدیرانش را انتخاب نمی کند.

زرافشان با اشاره به اینکه یک تقسیم کار بین آموزش و پرورش و سایر نهادها وجود دارد، ادامه داد: هر نهادی باید مستقل به مسائل خودش بپردازد. انتخاب این نیروها برعهده کمیته انتصاب نیروهاو مدیرکل استان است.

بازنشستگی افراد در سال های پیش رو
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در خصوص بازنشستگی افراد در سال های پیش رو، اشاره کرد: این موضوع به رشد جمعیت دهه 60 برمی گردد که ما نرخ رشد 4 درصدی را تجربه کردیم.

زرافشان با بیان اینکه در دهه 60 استخدام های زیادی در آموزش و پرورش شروع شد، افزود: این افراد در دهه 90 در حال بازنشستگی و در حال خارج شدن از آموزش و پرورش هستند.
پانا

در همین رابطه بخوانید