ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:
chk_jschl
تعرفه مکالمه در اپراتورهای ایرانسل و رایتل تغییر کرده است و در حال حاضر تعرفه مکالمه برای هر دقیقه از ۲۹۹ ریال تا ۹۳۷ ریال است که در میان آن رایتل ارزانترین و همراه اول گرانترین تعرفه مکالمه را دارد.

به گزارش فاوانیوز به نقل از ایلنا، شرکت ایرانسل مدتی قبل تعرفه مکالمه سیم کارت‌های دائمی را برای تماس‌های درون و برون شبکه به ۳۳۳ ریال کاهش داد. همچنین اپراتور رایتل نیز تعرفه مکالمه برای سیم کارت‌های دائمی را برای تماس درون و برون شبکه به ۲۹۹ ریال کاهش داد و در حال حاضر کمترین تعرفه مکالمه تماس داخل و برون شبکه سیم کارت را دارد.
9999999
همراه اول
تماس سیم کارت‌های دائمی همراه اول به همراه اول و تلفن ثابت برابر با ۵۷۰ ریال برای هر دقیقه
تماس سیم کارت‌های دائمی همراه اول به ایرانسل و رایتل برابر با ۶۲۵ ریال برای هر دقیقه
تماس سیم کارت‌های اعتباری همراه اول به همراه اول و تلفن ثابت برابر با ۶۷۰ ریال برای هر دقیقه
تماس سیم کارت‌های اعتباری همراه اول به ایرانسل و رایتل برابر با ۹۳۷ ریال برای هر دقیقه
ایرانسل
تماس سیم کارت‌های دائمی ایرانسل به ایرانسل، همراه اول، رایتل و تلفن ثابت برابر با ۳۳۳ ریال برای هر دقیقه
تماس سیم کارت‌های اعتباری ایرانسل به ایرانسل برابر با ۶۶۹ ریال برای هر دقیقه
تماس سیم کارت‌های اعتباری ایرانسل به همراه اول و رایتل برابر با ۹۲۹ ریال برای هر دقیقه
تماس سیم کارت‌های اعتباری ایرانسل به تلفن ثابت برابر با ۷۹۹ ریال برای هر دقیقه
رایتل
تماس سیم کارت‌های دائمی رایتل به رایتل، همراه اول، ایرانسل و تلفن ثابت برابر با ۲۹۹ ریال برای هر دقیقه
تماس سیم کارت‌های اعتباری رایتل به رایتل برابر با ۶۲۰ ریال برای هر دقیقه
تماس سیم کارت‌های اعتباری رایتل به همراه اول، ایرانسل و تلفن ثابت برابر با ۸۲۵ ریال برای هر دقیقه