کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:
پایش سلامت روان

فاز دوم طرح پایش سلامت روان دانشجویان اجرایی می شود.

به گزارش مفدا خراسان شمالی، رییس اداره مشاوره معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه گفت: فاز نخست این طرح اسفند ماه سال گذشته اجرایی شد.
علیرضا نیکزاد اظهار داشت:در این طرح علاوه بر دانشجویان ورودی جدید ، دانشجویانی که نتوانسته اند در سامانه ثبت نام کنند نیز مورد پایش سلامت روان قرار می گیرند.
به گفته وی در راستای اجرای این طرح در ۶ ماه شروع سال تحصیلی ،دانشجویان از نظر ۲۸ آیتم(۱۴ آیتم شخصیتی و ۱۴ آیتم اختلالات روانی ) و در قالب ۲۶۰ سوال مورد سنجش قرار می گیرند و در صورت بروز مشکل به مشاوره دعوت می شوند.
وی افزود: خدمات مشاوره رایگان ارایه می شود و در فاز نخست این طرح ۴۴۷ نفر از دانشجویان پایش شده اند.