کتاب سکه های ماشینی قاجار
تاریخ دریافت خبر:

چهارمین جلسه علنی دادگاه متهمان ردیف دوم و سوم نفتی در شعبه ۲۸دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد.

عکس ها: میزان و ایرنا
67282

لینک کوتاه: betanews.ir/n/818696

خبر فوق مربوط به رسانه خبر آنلاین می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم