کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:

گزارش:

منبع خبر (دولت بهار) است و جستجوگر هوشمند بتانیوز هیچگونه مسئولیتی در برابر محتوای آن ندارد.

اگر به محتوای خبر «فیلم/ دکتر احمدی نژاد: آقای بقایی امتیازات فراوانی دارند ، یکی از امتیازات ایشان این است که سند روشن و زنده پاکی و سلامت دولت قبل محسوب می شود» اعتراض دارید می توانید از طریق بخش تماس با ما گزارش کنید.