کتاب سکه های ماشینی قاجار

انتخاب یک بازیگر ایرانی برای نقش مریلین مونرو

تاریخ دریافت خبر:
انتخاب یک بازیگر ایرانی برای نقش مریلین مونرو

مهر شاد کارخانی درحال انتخاب بازیگر برای تازه‌ترین اثرش به نام خداحافظ مریلین مونرو است.

به گزارش ایلنا، مهرشاد کارخانی فیلمنامه فیلم خداحافظ مریلین مونرو را همراه با حمید غلامی نوشته و قصد دارد بزودی ساخت این فیلم را آغاز کند.

کارخانی هم اکنون در حال انتخاب بازیگران نقش های مختلف فیلم و به خصوص بازیگری است که شباهتی نزدیک به مریلین مونرو داشته باشد.

پیش تولید این فیلم بعد از قطعی شدن انتخاب بازیگران اصلی و صدور پروانه ساخت در نیمه دوم سال آغاز می شود و این فیلم در ایران ساخته می شود.

«خداحافظ مریلین مونرو» یک فیلم اجتماعی و شهری است و فقط به زندگی سینمایی مریلین مونرو نمی پردازد.

در خلاصه داستان «خداحافظ مریلین مونرو» آمده است: ستاره های سینما به نوبت می آیند، می درخشند و بعد از مدتی محو می شوند. «مریلین مونرو» اما همچنان پرنور و یگانه است. هر چقدر جامعه درگیر روزمرگی باشد، اما با مریلین همچنان می توان به قصه عاشقانه ای رسید.