کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:
ملکه ریاضیات جهان این اینفوگرافیک به مناسبت فوت مریم میرزاخانی ریاضیدان نابغه ایرانی منتشر شده است.