کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:

چند کودک عضو گروه تروریستی داعش به دلیل ترک کردن پست خود و بازی فوتبال، شلاق خوردند.

به گزارش تهران نیوز ، یک منبع محلی در استان کرکوک به شبکه السومریه گفت، ۶ تن از کودکان عضو گروه تروریستی داعش ISIS به دلیل ترک کردن پست خود در یک ایست بازرسی در حویجه (جنوب غربی کرکوک)، شلاق Whip خوردند.

به گفته این منبع، عناصر داعش این کودکان را درحالی یافتند که پست ایست و بازرسی را رها کرده، و مشغول بازی فوتبال بودند.

این منبع خاطرنشان کرد: هرکودک ۲۰ شلاق خورد، و کودکی که دیگران را تشویق به بازی کرده بود ۵۰ ضربه شلاق خورد.

گروه تروریستی داعش فوتبال را برای عناصر خود ممنوع کرده است.

گروه تروریستی داعش همچنان شهرستان حویجه در جنوب غربی کرکوک را تحت اشغال دارد.

رکنا

انتهای متن/*