ایران آنتیک

واکنش احساسی گوینده خبربه پخش گزارشی درباره رهبرانقلاب دربخش خبری ۱۴

تاریخ دریافت خبر: بازدید: 150
واکنش احساسی گوینده خبربه پخش گزارشی درباره رهبرانقلاب دربخش خبری ۱۴
واکنش جالب گوینده خبر به پخش گزارشی درباره رهبر انقلاب در بخش خبری ۱۴

دریافت.mp4