کتاب سکه های ماشینی قاجار
تاریخ دریافت خبر:

فرانسه /نمایشگاه صنعت هوایی پاریس


لینک کوتاه: betanews.ir/n/768209

خبر فوق مربوط به رسانه ایرنا می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم