خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:
رکنا: یک مرد طرف درگیری اش را زیر ماشین هل داد.
حجم ویدیو: 5.78M | مدت زمان ویدیو: 00:00:45
حوادث Accidents رکنا، دو مرد در ترنیداد و توباگو با یکدیگر درگیر شدند. تصاویر نشان می دهد که این دو مرد با یکدیگر وارد درگیری فیزیکی می شوند یکدیگر را هل می دهند که ناگهان یک ماشین یکی از دو مرد را زیر می گیرد.