خرید کتاب سکه طلاایران آنتیک
تاریخ دریافت خبر:

سرویس استانها جوان ایرانی؛ بخش غربی:

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، سرهنگ محسن ناصری امروز درجمع بانوان مربی آموزشگاه های رانندگی گفت: بانوان نسبت به گذشته بیشترتمایل دارند گواهینامه بگیرند و رانندگی کنند به همین خاطر تعداد متقاضیان این قشر برای اخذ گواهینامه درآموزشگاه ها روندی صعودی دارد.

وی به تفاوت های رانندگان زن و مرد اشاره کرد و افزود: بانوان حس قوی تری درتبعیت از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی دارندو دید آنها نسبت قوانین ترافیکی نسبتا مثبت است، آنان بیش از مردان محتوایی قوانین ر امهم ، شفاف ومعقول تلقی می کنند که به حس قوی ترآنها درتبعیت ازقوانین ومقررات برمی گردد.

سرهنگ ناصری با اشاره به نقش کلیدی مربیان خانم درآموزش فنون و مهارت های صحیح رانندگی و کاهش حوادث ترافیکی گفت: برخلاف مردان عمدترین علت شکل گیری تصادف توسط  بانوان نداشتن مهارت کافی و ضعف درتصمیم گیری درست وبه موقع در موقعیت های خطرناک است که با آموزش صحیح وتمرین و ممارست می توان آن را به حداقل رساند.

وی باتاکیدبررعایت حجاب اسلامی برای مربیان خانم  تصریح کرد: چنانچه مربی حجاب رارعایت نکند یا مرتکب تخلفات مندرج در دستورالعمل های سازمانی شود، کارت مربیگیری وی ابطال واز ادامه فعالیت آموزشی وی جلوگیری می شود.

وی درپایان رعایت قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی راازسوی مربیان وهنرجویان درحال تعلیم راضروری دانست وبا اشاره به برخی به بعضی ازآسیب ها وتهدیدهای شغلی مربیان زن گفت: مربیان حق دریافت هیچ گونه وجه ی بصورت نقدی ازهنرآموزان  را ندارند.لینک کوتاه: betanews.ir/n/767456

خبر فوق مربوط به رسانه جوان ایرانی می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم