خرید سکه کلکسیونی

تاریخ دریافت خبر:
جلسه امر به معروف

جلسه امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه علوم پزشکی مازندران با حضور دکتر حق شناس قائم مقام رئیس دانشگاه و اعضای شورای امـر بـه معروف و نهی از منکر دانشـگاه و همچنین مدعویـن استـانـی سرهنـگ عبدی و آقای رنجبر راس روز شنبه 27/3/96 در دفتـر معاونت فرهنـگی دانشجویـی بـرگزار گردید .

پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم دکتر حق شناس قائم مقام محترم ریاست دانشگاه ضمن خیر مقدم اعضاء راجع به اهمیت و جایگاه امر به معروف و تاثیر آن در جامعه جاری بیاناتی را فرمودند. در ادامه دکتر جعفری دبیر شورای امر به معروف دانشگاه گزارشی از عملکرد این شورا در سال 1395 را ارائه و برنامه های آتی این شورا در سال 1396 را در جمع حضار ارائه نمودند. پس از آن جناب سرهنگ عبدی در رابطه با برنامه های شورای امر به معروف و نهـی از منـکر استـان و جایگاه آن در کشور بیان نمود و خواستار شرکت اعضا در برنامه های آموزشی آن ستاد شدند. ایشان خواستار نشست و بازدید بیشتر اعضای شورا مرکز آموزشی، درمانی و داورخانه ها و مراکز بهداشتی درمانی شدند. سپس دیگر اعضای شورای به ترتیب در رابطه با راهکارهای بهتر و تاثیـر گذار شـورای امر بـه معروف در دانشگاه شود .

این جلسه با ذکر صلوات به پایان رسید.