خرید سکه کلکسیونی
تاریخ دریافت خبر:
مناقصه احداث کمربندی اسلامشهر-بهارستان-رباط کریم مناقصه احداث کمربندی اسلامشهر-بهارستان-رباط کریم توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با برآورد مالی 526735000000 ریال در یک مرحله برگزار می شود. تین نیوز |

مناقصه احداث کمربندی اسلامشهر-بهارستان-رباط کریم توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با برآورد مالی 526735000000 ریال در دو مرحله برگزار می شود.

تاریخ بازگشایی پاکات

۲۱ / ۴ / ۱۳۹۶ - بیست و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و شش

مهلت ارسال پیشنهاد

۲۰ / ۴ / ۱۳۹۶ - بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و شش

مهلت دریافت اسناد

۷ / ۴ / ۱۳۹۶ - هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و شش

تاریخ اعتبار پیشنهاد

۲۰ / ۷ / ۱۳۹۶ - بیستم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و شش

کشور | استان | شهر

جمهوری اسلامی ایران - تهران - تهران

محل دریافت اسناد

سایتtrudo.ir-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران-سایتiets.mporg.ir

لینک کوتاه: betanews.ir/n/767238

خبر فوق مربوط به رسانه تین نیوز می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم