سکه ها جشنواره تخفیف
تاریخ دریافت خبر:
غذاهای محلی مسکو روسیه؛ از دامپلینگ روسی تا سوپ قارچ روسی (قسمت دوم)

  • ترکیه مسکو غذای محلی

لینک کوتاه: betanews.ir/n/764228

خبر فوق مربوط به رسانه کجارو می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم