کتاب سکه های ماشینی قاجار

پرداخت الکترونیک سامان در دو عنوان مدیریتی استخدام می‌کند

تاریخ دریافت خبر:

شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ)، به‌عنوان یکی از شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت الکترونیک، جهت تکمیل کادر اداری خود برای ۲ موقعیت شغلی مدیر پذیرندگان و مدیر راهکار از متخصصین دعوت به همکاری می‌کند.

متقاضیان می‌توانند برای آشنایی بیشتر با فرهنگ‌سازمانی سپ و تکمیل فرم درخواست همکاری، به این برگه مراجعه کنند.