کتاب سکه های ماشینی قاجار
تاریخ دریافت خبر:

بانک تجارت نیروی انسانی موردنیاز شعب خود در سمت متصدی امور بانکی را از طریق برگزاری آزمون، استخدام می‌کند.

به گزارش

   بانک استخدام بانکی متصدی تجارت آزمون

لینک کوتاه: betanews.ir/n/632536

خبر فوق مربوط به رسانه راه پرداخت می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم