خرید کتاب سکه طلا
تاریخ دریافت خبر:
در جلسه چهارشنبه پارلمان ترکیه، به هنگام بررسی طرح افزایش اختیارات رئیس جمهوری، شماری از نماینگان باهم درگیر شدند و به کتک کاری پرداختند.
کتک کاری در پارلمان ترکیه (عکس)

کتک کاری در پارلمان ترکیه (عکس)

لینک کوتاه: betanews.ir/news/471272

خبر فوق مربوط به رسانهالف می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم