خرید سکه کلکسیونی
تاریخ دریافت خبر:
نشست آشنایی با نحوه بازرسی از دفتر قانونی برگزار شدنشست آموزشی آشنایی با نحوه بازرسی از دفاتر قانونی با حضور مدیر کل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان های تامین اجتماعی، کارشناسان موسسه حسابرسی و تعدادی از تولیدکنندگان و کارفرمایان برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مدیر کل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان و سازمان های تامین اجتماعی در این نشست گفت: در راستای تعامل و ارتباط با تشکل های کارفرمایی جلساتی با اتاق بازرگانی ایران، تهران و شهرستان ها برگزار کردیم .
رضا معینی با بیان اینکه مسائل مورد نیاز تولید کنندگان و پیمانکاران در جلسات با تشکل های کارفرمایی مطرح می شود، افزود: آشنایی بیشتر با قانون تامین اجتماعی از اولویت های مورد درخواست کارفرمایان است که در این جلسه بازرسی از دفاتر قانونی بیان و به سئوالات شرکت کنندگان نیز پاسخ لازم ارائه می شود.
گفتنی است، انجام بازرسی توسط سازمان تامین اجتماعی به منظور تامین حقوق بیمه ای کارکنان و کارگران انجام می شود و این اقدام موجب افزایش اطمینان خاطر کارکنان و تامین امنیت فکری و روحی این افراد می شود.
بر همین اساس تمامی کارگاههای تحت پوشش و کارگاههای تازه تاسیس در شمول حوزه فعالیت بازرسان سازمان تامین اجتماعی قرار دارند.
ماده 47قانون تامین اجتماعی ضمن اشاره به اختیار سازمان برای انجام بازرسی از کارگاهها و امکان دادن به بازرسان برای تهیه رونوشت و عکس از دفاتر و مدارک موجود در کارگاهها و ممکن ساختن کسب اطلاعات لازم از هریک از روسا، کارمندان، کارگران و مراجع ذیربط برای آنان، کارفرمایان را مکلف می سازد صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان و همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس این سازمان در اختیار وی بگذارند.
در پایان این نشست، کارفرمایان به بیان مطالب خود پرداختند و پاسخ سئوالات را نیز دریافت کردند.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/471217

خبر فوق مربوط به رسانهتامین اجتماعی می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم