خرید کتاب سکه طلا
تاریخ دریافت خبر:
در زیر درخواست اقبال شاکری عضو شورای شهر برای ورود دولت به مسئله آلودگی هوای تهران را مشاهده میکنیم. درخواست شاکری برای ورود دولت به مسئله آلودگی هوا

لینک کوتاه: betanews.ir/news/471038

خبر فوق مربوط به رسانهفرهنگ نیوز می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم