جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:

به یک نیرو آشنا به امور حسابداری و نرم افزار آفیس با حقوق و دستمزد در قم نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 0253xxxxxxxxxx (نمایش کامل)
email phone 0253784825609109974864 fax

لینک کوتاه: betanews.ir/news/470934

خبر فوق مربوط به رسانهای استخدام می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم