خرید کتاب سکه طلا
تاریخ دریافت خبر:
نمایندگان مردم در خانه ملت ماده مربوط به نحوه هزینه‌کرد جرائم نقدی تخلفات را برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون ارجاع کردند.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/470656

خبر فوق مربوط به رسانهخانه ملت می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم