خرید کتاب سکه طلا
تاریخ دریافت خبر:
با بیش از 3000 نمایشگاه بین المللی بر روی وب سایت ما، روزانه با درخواستهای بسیاری روبرو می شوید. کانتر با تجربه تور خارجی و نمایشگاهی و ویزاکار حرفه ای مخصوصا شینگن. ارسال رزومه: تلفن تماس: 88492000
ایمیل: info@ilikevents.com

لینک کوتاه: betanews.ir/news/470648

خبر فوق مربوط به رسانهمهرجاب می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم