خرید سکه کلکسیونی
تاریخ دریافت خبر:

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، بیستمین کتاب گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که چندی پیش از سوی محقق ارزشمند این گروه، آقای عبدالوهاب فراتی به اتمام رسیده است، اخیرا برای دومین بار به زیور چاپ آراسته شد.

کتاب «روحانیت و سیاست؛ مسایل و پیامدها»، به موضوع «آسیب شناسی روحانیت و سیاست» می پردازد. روحانیت در شیعه، برخلاف روحانیت در مسیحیت، نهاد متولی دین نیست؛ بلکه نهاد تخصصی وکارشناسی دین است. اقتدار دین بیشتر برخاسته از اقتدار نصوص دینی است که هدایتگر و فعال ساز حاملان نص است. بدین لحاظ، روحانیت شیعه نمی تواند نهادی در حاشیه باشد؛ یا در قدرت است یا در سپهر سیاست.

همچنین، نهاد روحانیت نمی تواند غیرسیاسی بماند؛ روحانیت بنا به نسبتی که با نص اسلامی دارد، همواره خود را مسوول می داند و بر حسب موقعیت تاریخی، ممکن است رسالت یا وظیفه ای جدید بر کارکردهای سنتی و اصیل خویش بیافزاید و نیز بنا به آنچه تکلیف شرعی می داند، در کلیت نظام سیاسی مشارکت کند و این گونه، به تصدی گری سیاسی بپردازد. تجربه انقلاب اسلامی و سه دهه حضور روحانیان در قدرت نشان می دهد که آنان از بسیاری ظرفیت ها و امکانات فکری و نهادی خویش در اداره جامعه آگاه شده اند، با این همه، آسیب هایی، فراروی روحانیان وکارکردها و ساختار و مدنیت سازمان آنان قرار گرفته است.

چاپ دوم کتاب «روحانیت و سیاست؛ مسایل و پیامدها» در پنج فصل به دنبال پاسخ به این پرسش است که روحانیت چه کارکردها و ساختاری دارد و چه پیامدهایی بر کارکرد و سازمان روحانیت مترتب است: فصل اول: کلیات و تمهیدات نظری، فصل دوم: روحانیت؛ وظایف و کارکردها، فصل سوم: تجربه مشارکت روحانیت در قدرت؛ تفسیرها و قرائت ها، فصل چهارم: روحانیت و تصدی گری سیاسی؛ آسیب ها و پیامدها و فصل پنجم: الگوی روابط روحانیت و حکومت اسلامی.

چاپ دوم کتاب «روحانیت و سیاسی؛ مسایل و پیامدها»، اثر محقق ارزشمند گروه سیاست پژوهشگاه آقای عبدالوهاب فراتی، با قیمت ۲۱ هزار تومان از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در اختیار مخاطبان قرار گرفته است./998/د102/ق

لینک کوتاه: betanews.ir/news/470421

خبر فوق مربوط به رسانه رسا می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم