جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
دایره (نسخه PDF)

درباره کتاب

دختر وا رفت. آرام آرام رفت و نشست لبه‌ی لاستیک و خواست گریه کند، که یکهو یک سگ زرد از توی لاستیک بیرون پرید و واق‌واق کرد. دختر ترسید. اما بیش‌تر که نگاه کرد، دید کلۀ سگ شبیه یک دختر است؛ یک دختر که خیلی شبیه خودش بود. خیال کرد خواب می‌بیند. انگار توی آینه خودش را می‌دید.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/470313

خبر فوق مربوط به رسانهفیدیبو می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم