خرید سکه کلکسیونی
تاریخ دریافت خبر:
دادگاه‌‌های عمومی کیفری با حضور رئیس شعبه و در غیاب او با دادرس علی‌البدل اداره می‌شود. پس از صدور کیفرخواست در دادسرا، موضوع در دادگاه عمومی کیفری رسیدگی و در صورت مشخص شدن جرم، حکم مجازات مجرم صادر و در صورت بی‌گناهی، حکم برائت صادر می‌شود. تعدادی از شعب دادگاه‌‌های عمومی کیفری و به تبع آن دادسرای مربوطه جهت تحقیقات و رسیدگی به جرائم خاصی اختصاص پیدا کرده‌اند. این جرائم خاص عبارتند از: جرائم اطفال، سرقت و آدم‌ربایی، صدور چک پرداخت نشدنی، جرائم صنفی از جمله خوراکی، بهداشتی، دارویی و غیره. جرائم مربوط به مفاسد اجتماعی،‌جعل و کلاهبرداری و جرائم کارکنان دولت.
مهم‌ترین مرجع تخصصی کیفری که به جرائم خاص رسیدگی می‌کند،‌دادگاه عمومی کیفری رسیدگی‌کننده به جرائم اطفال است. منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. (15 سال در پسر و 9 سال در دختر). اما علاوه بر رسیدگی به جرائم این افراد، به تمامی جرائم اشخاص، بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در این دادگاه رسیدگی می‌شود. رسیدگی در دادگاه اطفال با حضور ولی یا سرپرست قانونی طفل انجام می‌شود و در صورت خودداری ولی یا سرپرست قانونی از حضور، دادگاه اطفال برای طفل وکیل تسخیری تعیین می‌‌کند. آرای دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم اطفال قابل تجدیدنظرات و در صورت قطعی شدن حکم طفل برای مدت معین برای نگهداری به کانون اصلاح و تربیت تحویل داده می‌شود.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/470172

خبر فوق مربوط به رسانهجوان آنلاین می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم