خرید کتاب سکه طلا
تاریخ دریافت خبر:

ما در مکه باشیم یا نباشیم دل و روحمان با ابراهیم و در مکه است. دروازه‏ های مدینة‏الرسول را به روی ما ببندند یا بگشایند، رشتۀ محبتمان با پیامبر هرگز پاره و سست نمی‏شود. به سوی کعبه نماز می‏گزاریم و به سوی کعبه می‏میریم. و خدا را سپاس می‏گزاریم که در میثاقمان باخدای کعبه پایدار مانده‏ ایم و پایه‏ های برائت از مشرکین را با خون هزاران هزار شهید از عزیزانمان بنیان نهاده ‏ایم.

- یکی از فرقهای مکتب اسلام، مکتب توحید، با مکتبهای انحرافی، مکتبهای الحادی، این است که رجال این مکتب،شهادت را برای خودشان فوز عظیم می‏دانند:یَا لَیتَنِی کُنتُ مَعَهُم فَأَفُوزَ فَوزاً عظیم. از شهادت استقبال می‏کنند، چون قائل هستند به اینکه، ما بعد این عالم طبیعت، عالمهای بالاتر و نورانیتر از این عالم است.

- جوانهای ما شهادت را طالبند.علمای متعهد ما برای شهادت پیشقدم می‏شوند. آنهایی که به خدا اعتقاد ندارند و به روز جزا، آنها باید بترسند از موت؛ آنها از شهادت باید بترسند.ما و شاگردان مکتب توحید ازشهادت نمی‏هراسیم؛ نمی‏ترسیم.
- این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند، و زنده ماندنش به این خونریزیهاست. بریزید خونها را؛ زندگی ما دوام پیدا می‏کند. بکُشید ما را؛ ملت ما بیدارتر می‏شود. ما از مرگ نمی‏ترسیم؛ و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید. دلیل عجز شماست که در سیاهی شب، متفکران ما را می‏کشید. برای اینکه منطق ندارید. اگر منطق داشتید که صحبت می‏کردید؛ مباحثه می‏کردید. لکن منطق ندارید، منطق شما ترور است! منطق اسلام ترور را باطل می‏داند. اسلام منطق دارد؛ لکن با ترور شخصیتهای بزرگ ما، شخصهای بزرگ ما، اسلام ما تأیید می‏شود.
- اگر یک راهی راه حق شد، انسان نباید از شهادت بترسد. وقتی که ما برای اسلام و برای احیای سنت پیغمبر و اقامۀ عدل بپا خاستیم، نباید از این بترسیم که از ما شهیدمی‏شودشهادت پیدا می‏کند؛ اولادمان شهید می‏شوند، خودمان شهید می‏شویم. این یک سیره‏ای بوده است در اسلام؛ از اول بوده. از اول ... پیغمبر اسلام و ائمۀ ما فداکاری کردند، شهادت نصیبشان شد، اولاد دادند.
- و این نهضتی بود که برای هدف اسلامی بود، نه فقط برای ایران؛ منتها نقطۀ ابتدا از ایران است و همۀ مسلمین در این هدف شریک هستند.
- و اما راجع به تأیید ما از فلسطین و انزجار ما از اسرائیل؛ این تازگی ندارد
- ملتی که برای اقامۀ عدل اسلامی و اجرای احکام قرآن مجید و کوتاه کردن دست جنایتکاران ابرقدرت و زیستن با استقلال و آزادی قیام نموده است، خود را برای شهادت و شهید دادن آماده نموده است.

حقوق نیوزموافقم + 1 مخالفم - 0

لینک کوتاه: betanews.ir/news/469639

خبر فوق مربوط به رسانهحقوق نیوز می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم