کتاب سکه های ماشینی قاجار
تاریخ دریافت خبر:
نشست خبری مشترک دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با ایساکا سیدیبه، رئیس مجلس ملی جمهوری مالی امروز چهارشنبه 22 دی ماه 1395 برگزار شد. نشست خبری مشترک دکتر لاریجانی با رییس مجلس مالی http://media.icana.ir//Image/2017/01/201701105377488660_Orig.jpg http://media.icana.ir//Image/2017/01/201701105377488660_Thum.jpg نشست خبری مشترک دکتر لاریجانی با رییس مجلس مالی محمدرضا زرندوش نشست خبری مشترک دکتر لاریجانی با رییس مجلس مالی http://media.icana.ir//Image/2017/01/201701107412090806_Orig.jpg http://media.icana.ir//Image/2017/01/201701107412090806_Thum.jpg نشست خبری مشترک دکتر لاریجانی با رییس مجلس مالی محمدرضا زرندوش نشست خبری مشترک دکتر لاریجانی با رییس مجلس مالی http://media.icana.ir//Image/2017/01/201701101925218521_Orig.jpg http://media.icana.ir//Image/2017/01/201701101925218521_Thum.jpg نشست خبری مشترک دکتر لاریجانی با رییس مجلس مالی محمدرضا زرندوش

لینک کوتاه: betanews.ir/news/469483

خبر فوق مربوط به رسانه خانه ملت می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم