خرید کتاب سکه طلا
تاریخ دریافت خبر:
SNN تحقیقات بانک لویدز انگلیس نشان می‌دهد تأسیس شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی جدید در ولز انگلیس نسبت به سالهای گذشته کاهش ۲۶ درصدی را تجربه خواهد کرد.

این آمار برای کل انگلیس شاهد کاهش 19 درصدی است که خود انگلیس شاهد کاهش 20 درصدی و منطقه اسکاتلند نیز شاهد کاهش 3 درصدی تأسیس شرکت ها و فعالیت های اقتصادی جدید بوده است.

آمار ارائه شده از سوی این بانک خصوصی نشان می دهد تنها نیمی از فعالیت های اقتصادی در اسکاتلند شاهد رشد بوده است. طی 12 ماه منتهی به ماه نوامبر سال 2011 منطقه ولز انگلیس شاهد تأسیس و راه اندازی 23 هزار و 195 شرکت و فعالیت اقتصادی بوده است که در 12 ماه منتهی نوامبر سال 2016 این رقم به 17 هزار و 89 واحد کاهش یافته است.

در این میان منطقه انگلیس ولز شاهد بیشترین کاهش تأسیس شرکت ها و فعالیت های تجاری جدید بوده است.

به گفته جو هریس یکی از کارشناسان ارشد بانک لویدز، کاهش اخیز تأسیس شرکت ها و فعالیت های اقتصادی جدید به دلیل تداوم فضای اقتصادی نامطمئن و مبهم در انگلیس است.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/469388

خبر فوق مربوط به رسانهدانشجو می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم