خرید سکه کلکسیونی
تاریخ دریافت خبر:
در تصویر زیر انجماد برگ های درخت سیب در سرما و یخبندان زمستان آلمان را می بینید.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/469275

خبر فوق مربوط به رسانهالف می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم