خرید کتاب سکه طلا
تاریخ دریافت خبر:
توزیع شیر ویژه مدارس در پرواز در برنامه "حالا خورشید" مطرح شد که شیر ویژه مدارس که روی آن "غیرقابل فروش" درج شده است، توسط یک شرکت هواپیمایی بعنوان پذیرایی از مسافران در پرواز توزیع شده است. مرورگر شما قادر به اجرای این فایل نیست.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/469194

خبر فوق مربوط به رسانهنسیم می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم