جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
کارمند خانم جهت کار در شرکت نیمه وقت – تمام وقت حقوق یک میلیون+پورسانتتلفن تماس: 26305804 و 26305630

لینک کوتاه: betanews.ir/news/468885

خبر فوق مربوط به رسانهمهرجاب می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم