خرید کتاب سکه طلا
تاریخ دریافت خبر:
SNN نمایندگان مجلس در لایحه برنامه ششم توسعه مقرر کردند که دیوان محاسبات بر درآمد و هزینه‌های شهرداری‌ها، مناطق آزاد و ویژه و تأمین اجتماعی نظارت کند.

به موجب مصوبه مجلس، به منظور اجرایی نمودن جداول کمی و احکام این قانون و نظارت بر اجرای برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شد گزارش های نظارتی سالانه برنامه ششم شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جداول اصلاح شده، احکام برنامه های بخشی و فرابخشی را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف شد امکان دسترسی به شاخص های کلیدی توسعه عملکرد برنامه های پنجساله و بودجه های سالانه را با تعریف شاخص های متناسب و محاسبه منظم آنها، حداکثر تا سال دوم اجرای قانون برنامه ششم برای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی فراهم کند.

طبق مصوبه مجلس، به منظور احیا و تحکیم نظام نظارت در برنامه ها اقدامات زیر به عمل می آید:

الف: سازمان برنامه و بودجه موظف است با تعریف نظام جامع نظارت عملیاتی، گزارش های سه ماهه، شش ماهه و سالانه را بر اساس وظایف مندرج در قانون برنامه و بودجه، درباره بودجه های سنواتی و برنامه ششم به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ب: دیوان محاسبات کشور موظف است به منظور نظارت بر عملکرد برنامه های توسعه و بودجه های سنواتی ( نظارت بر اثربخشی برنامه های اجرایی و فعالیت های دستگاه های اجرایی) اقدامات لازم را انجام دهد به گونه ای که از سال دوم اجرای قانون برنامه گزارش های نظارتی خود را به همراه گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

خانه ملتی ها در این مصوبه تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور را اصلاح و مقرر کردند که دیوان محاسبات نسبت به حسابرسی یا رسیدگی تمامی حساب های درآمد و هزینه و سایر دریافت ها و پرداخت ها و نیز صورت های مالی دستگاه ها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجرا از جمله تمامی فعالیت ها و درآمد- هزینه و منابع، مصارف شهرداری ها، سازمان تأمین اجتماعی و هلال احمر و واحدهای وابسته به آنها و مناطق آزاد و ویژه و موارد کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/468023

خبر فوق مربوط به رسانهدانشجو می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم