خرید کتاب سکه طلا
تاریخ دریافت خبر:
SNN سفارت روسیه دریونان خبر پیدا شدن جسد سرکنسول روسیه در آتن را تأیید کرد.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/467885

خبر فوق مربوط به رسانهدانشجو می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم