خرید سکه کلکسیونی
تاریخ دریافت خبر:

شرکت بورس انرژی ایران صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 95 را با سرمایه 600 میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت بورس انرژی ایران در سه ماهه سوم سال مالی منتهی به 30 اسفند 95، مبلغ 29 میلیارد و 944 میلیون ریال درآمد عملیاتی کسب کرد.

از درآمد این شرکت بهای تمام ‌شده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 29 میلیارد و 944 میلیون ریال رسید از سود ناخالص دوره نیز هزینه‌های فروش، اداری و عمومی کسر شد و سود عملیاتی، مبلغ 4 میلیارد و 922 میلیون ریال محاسبه شد.

به سود عملیاتی دوره نیز درآمدهای غیر عملیاتی افزوده شد و پس از کسر مالیات از آن سود خالص دوره به مبلغ 115 میلیارد و 49 میلیون ریال رسید و بر این اساس مبلغ 192 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 182 میلیارد و 627 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای "انرژی" منظور شد.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/467884

خبر فوق مربوط به رسانهسنا می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم