جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
خبر فوت «محمدعلی معلم دامغانی» رئیس فرهنگستان هنر تکذیب شد. خبر فوت «محمدعلی معلم دامغانی» رئیس فرهنگستان هنر تکذیب شد. علی معلم تا ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه دیروز در جلسه با مدیران فرهنگسرا بوده است و خبر فوت او صحت ندارد. البته ظاهرا برادرزاده علی معلم فوت کرده است که این غم را به علی معلم تسلیت می گوییم. نکته مهم شابعه پراکنی است که این روزها در پایگاه های اطلاع رسانی تبدیل به امری متداول شده است. همه برای جنگ خبری، خبر فوت را می زنند و پس از تکذیب، خبر را برمی دارند! رسانه هایی که ارزش های انسانی را زیر پا گذاشته اند وخانواده ها را نگران می کنند.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/467558

خبر فوق مربوط به رسانهفریادگر می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم