خرید سکه کلکسیونی
تاریخ دریافت خبر:
نشست بررسی نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با حضور نمایندگانی از دستگاههای اجرایی،مرکز پژوهش های مجلس و همچنین اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در محل کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برگزار شد. نشست بررسی نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور http://media.icana.ir//Image/2017/01/201701108575601876_Orig.jpg http://media.icana.ir//Image/2017/01/201701108575601876_Thum.jpg حمید راهل نشست بررسی نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور http://media.icana.ir//Image/2017/01/201701109085772629_Orig.jpg http://media.icana.ir//Image/2017/01/201701109085772629_Thum.jpg حمید راهل نشست بررسی نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور http://media.icana.ir//Image/2017/01/201701104857811845_Orig.jpg http://media.icana.ir//Image/2017/01/201701104857811845_Thum.jpg حمید راهل

لینک کوتاه: betanews.ir/news/467362

خبر فوق مربوط به رسانه خانه ملت می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم