خرید سکه کلکسیونی
تاریخ دریافت خبر:
اضافه شدن بند جدید به قبوض تلفن روستایی و حومه شهر/هزینه ای که مخابرات برای نگهداری کابل و تیرهای مخابراتی دریافت می کند! اضافه شدن بند هزینه جدید به قبوض تلفن

لینک کوتاه: betanews.ir/news/467301

خبر فوق مربوط به رسانهفرهنگ نیوز می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم