جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:

به حسابدار با لیسانس حسابداری در شهر یزد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۹۱۳۲۱۰۸۶۱۱

لینک کوتاه: betanews.ir/news/466959

خبر فوق مربوط به رسانهاستخدام می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم