جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
بهروز نعمتی از نشستن برخی نمایندگان روی صندلی مخصوص رئیس جمهور در صحن علنی انتقاد کرد.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/466521

خبر فوق مربوط به رسانهخانه ملت می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم