جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
نمایندگان مردم در خانه ملت، ماده مربوط به سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت در برنامه ششم را به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع دادند.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/466401

خبر فوق مربوط به رسانهخانه ملت می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم