جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:

شرکت انحصاری توزیع موادغذایی در اصفهان به تعدادی نیرو به شرح ذیل نیازمند است :

ایمیلتلفن03136641015سایت

لینک کوتاه: betanews.ir/news/466003

خبر فوق مربوط به رسانهمهرجاب می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم