تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
به گزارش عصر امروز، سیدجواد ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان و آران بیدگل در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود نسبت به خطر نفوذ مطلبی منتشر کرده که متن آن به شرح زیر است:


مسئولینی که هشدارهای رهبر معظم انقلاب در مورد خطر نفوذ را نادیده گرفتند باید بصورت جدی پاسخگو باشند که نام اشخاص و شرکت هایی که هیچ گونه سابقه همکاری با نهادهای انقلابی نداشته اما در عین حال قابلیت دور زدن تحریم ها را دارند؛ چگونه و از چه طریقی به دست آمریکایی ها رسیده است؟

   #کاشان #رهبر معظم انقلاب

محتوای خبر «نام شرکت هایی که قابلیت دور زدن تحریم ها را دارند چگونه به دست آمریکایی ها رسیده است» را در سایت «عصر امروز» ببینید