تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
n3655452-6714289.jpg
نسخه اصلی

ایرنا - اسلام آباد- هندوهای مقیم پاکستان جشن های موسوم به «دیوالی» را با حضور وزیر امور مذهبی پاکستان برگزار کردند.گل آرایی و آتش بازی، این جشنواره پنج روزه را که پیام آور شادی، نشاط و خوشبختی در سال جدید است، از شکوه خاصی برخوردار می کند.*3*

   #پاکستان

محتوای خبر «جشن دیوالی در پاکستان» را در سایت «ایرنا» ببینید