تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
پرچم معافیت آمریکا به ترکیه از تحریم های ایران شفاف شد وزیر انرژی ترکیه گفت: گفته می شود که ترکیه معافیت ۲۵ درصدی در واردات نفت و گاز از ایران دارد. آمریکا پس از ۶ ماه دوباره وضعیت را بررسی خواهد کرد.

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، وزیر انرژی ترکیه گفت: گفته می شود که ترکیه معافیت ۲۵ درصدی در واردات نفت و گاز از ایران دارد. آمریکا پس از ۶ ماه دوباره وضعیت را بررسی خواهد کرد.

"فاتح دونمز" وزیر انرژی ترکیه در خصوص تحریم یکجانبه ایران از سوی آمریکا گفت: ایران همسایه ماست. ما گاز طبیعی و نفت را از این کشور وارد می کنیم.ما 5-6 سال قرار داد واردات گاز از ایران داریم.


وی افزود: گفته می شود که ترکیه معافیت 25 درصدی در واردات نفت و گاز از ایران دارد. آمریکا پس از 6 ماه دوباره وضعیت را بررسی خواهد کرد.
وزیر انرژی ترکیه گفت: بارها اعلام کرده ایم که تحریم های یکجانبه آمریکا، نه تنها مردم ایران بلکه منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.


ترکیه بارها اعلام کرده که از تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران پیروی نخواهد کرد.

   #ترکیه #گاز طبیعی

محتوای خبر «معافیت آمریکا به ترکیه از تحریم های ایران شفاف شد» را در سایت «جام نیوز» ببینید